Turvallisuus

Käytämme 3D-Secure-turvallisuusjärjestelmää. Se on VISAn ja Mastercardin kehittämä turvallisuusstandardi, joka varmistaa turvallisen maksamisen Internetissä. Kaikki tiedot kryptataan 128-bittisellä SSL-kryptauksella, joka varmistaa, ettei kukaan sivullinen pääse käsiksi käyttäjän korttitietoihin. Käytämme myös SSL-protokollaa (Secure Socket Layer), joka varmistaa turvallisen tiedonsiirron Internetissä (tai muissa verkoissa). SSL-protokolla on Netscape Communicationsin kehittämä järjestelmä, josta on tullut teollisuusstandardi. Protokolla on kooste säännöistä ja prosesseista, jotka määräävät tiedon (datan) käsittelytavan. SSL-protokolla käsittelee tietoja useilla tavoilla ja "sekoittaa" tiedot. Sen tarkoituksena on tehdä tiedoista lukukelvottomia kahden tietokoneen välisen tiedonsiirron aikana, ja tätä "sekoittamista" kutsutaan kryptaukseksi. Kun tieto saapuu vastaanottajalle, SSL huolehtii sen "uudelleenjärjestämisestä" alkuperäiseen järjestykseen ja tarkastaa, että lähettäjä on oikea (Server Authentication) ja, että tieto ei ole muuttunut tiedonsiirron aikana (Message Integrity).


SSL käyttää digitaalista sertifikaattia, jonka avulla se varmistaa tiedonsiirron lähettäjän tai vastaanottajan tai sekä lähettäjän että vastaanottajan. Digitaalinen sertifikaatti on se "työkalu", jota käytetään yksilön tai organisaation tietojen yhdistämiseen niin sanottuun "public key" -yleisavaimeen. Tällä on kaksi tarkoitusta: kaikki Internetin SSL-sertifikaatit ovat sellaisten yritysten hallinnoimia, jotka ovat hyväksyttyjä sertifikaatinmuodostajia. Tämän vuoksi kaikki SSL-sertifikaatit ovat myös ainutlaatuisia ja oikein laadittu. Kaikkien SSL-sertifikaattia hakevien on vahvistettava organisaation tunnistustiedot SSL-sertifikaatin ostamiseksi.